TURČIANSKI RACI | PLAVECKÝ KLUB MASTERS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
REKLAMNÍ PARTNERI

VL MEDIA SUNNY MARTIN VONS GYMWEBOVÉ STRÁNKY

MASTERS SWIMMING POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI PSK ŽILINA PLAVECKÝ VETERÁNSKY KLUB BRATISLAVA
GENERÁLNY PARTNER

ARENA-PRAHAHLAVNÝ PARTNER

Caffe del CaravaggioPARTNERI

VL MEDIA Autona Mišiak Model ŠportŠPORTOVÍ PARTNERI

VŠK UK ŠKP Košice ROYAL swimming club SWIMMPOWER PRAGUE AQUATICS NITRA PPK DUKLAPlavecký klub Masters – zoznam členov, rok 2018

 

Čestní členovia

 

 

Evidenčné číslo:PRIEZVISKO (aj rodné), meno (rok narodenia) - prezývka:Registračné číslo člena SPF:
0001HAKEL, Branislav (1963) - Brani SVK 15901
0002 EMERITNÝ ČLENCILLER, Jozef (1942) - Joki
0003 EMERITNÝ ČLENBÍLÝ, Ivan (1959) - Ivo
0004POLÁKOVÁ (Miková), Ingrid (1964) - Inka
0006 EMERITNÝ ČLEN IN MEMORIAMVALENTA, Jan (1944) - Janko
0007SCHWENDT, Milan (1937) - Miňo SVK 17843
0008HURTA, Róbert (1976) - Robo
0010NAGYOVÁ (Adamcová), Magdaléna (1960) - Kika SVK 18244
0011SUROVCOVÁ (Nagyová), Barbora (1987) - Baška SVK 18245
0013DOSKOČILOVÁ (Sobkuliaková), Mária (1952) - Májka
0014 EMERITNÝ ČLENSÝKORA, Ľubomír (1942) - Ľubko
0015URBAN, Branislav (1965) - Branislav
0016KALANKOVÁ (Ruttkayová), Katarína (1974) - Katka
0017ČONČOL, Milan (1963) - Milčo
0018BUOCIKOVÁ (Putrová), Michaela (1984) - Michi
0021SNOPKOVÁ, Andrea (1987) - Aďka
0022GÁLLOVÁ, Gražyna (1953) - Gražy SVK 19044
0024STUCHLÍK, Miloš (1965) - Miloš
0027BEŇUŠ, Rastislav (1961) - Rasťo
0030CHAMULA, Dušan (1975) - DušoSVK 19095
0032GAJDOŠ, Ambróz (1947) - Ambróz
0035HÍREŠ, Ondrej (1991) - Ondro
0038KRIVUŠOVÁ LACKOVÁ (Blahová), Denisa (1964) - Denny
0040SCHWENDTOVÁ (Brozmanová), Danica (1949) - Danka
0043ĎURIŠOVÁ (Kubovová), Emília (1956) - Emily
0044KURHAJCOVÁ, Elena (1957) - Hanka
0045POPÁLENEC, Michal (1984) - Mišo
0050MIGÁTOVÁ (Hrozienčíková), Miriam (1976) - Mirka
0051VANDLÍKOVÁ (Bíziková), Silvia (1958) - Silvi
0052ZAJASENSKÁ (Slobodová), Hedviga (1942) - Hedka
0056ADAMČÍK, Michal (1986) - Mišo
0058VANDLÍK, Martin (1986) - Maťo
0059ŠOVČÍK, Peter (1985) - Peťo
0061 EMERITNÝ ČLENRYBÁRIK, Karol (1940) - Karol
0064TICHÝ, Ján (1993) - Žralok
0065TICHÝ, Jozef (1995) - Skryňa
0066GILIAN, Radovan (1981) - Rado
0068PAPAJOVÁ, Barbora (1994) - Barbi
0069MALIŠOVÁ (Komorová), Elena (1950) - Elenka
0071CZETOÖVÁ (Duffková), Jaroslava (1963) - Jarka SVK 20300
0075MASNÁ, Jana (1992) - Janka
0079KLEINOVÁ (Janíčková), Veronika (1986) - Nika
0082BOBOCKÝ, Štefan (1975)
0084HAUSNEROVÁ (Jakobová), Anna (1957)
0096ŠKUTOVÁ, Martina (1984) - Maťka
0098STAŠÍKOVÁ (Domanická), Alena (1962)
0100LEDNICKÁ (Káčeriková), Magdaléna (1968) - Magdi
0101LEDNICKÝ, Peter (1970)
0102JEDINÁKOVÁ (Káčeriková), Mária (1964)
0104ZONZELOVÁ (Petrovičová), Jana (1976) - Janka
0106VÁPENÍK, Štefan (1982) - Stevie
0107GELATKOVÁ, Alica (1993) - Alic
0108ONDERČOVÁ, Lucia (1993)
0109LAUKO, Radovan (1977)
0111MȎC, Maroš (1980)
0112BRIESTENSKÁ, Tatiana (1987) - Taťa
0113KASÁK, Tomáš (1983)
0114LAUKO, Jozef (1993)
0115JUNASOVÁ, Barbora (1992)
0116NOVÁKOVÁ (Frindtová), Mária (1955)
0117PROKŠOVÁ (Banášová), Danka (1961)
0118ZÁTHURECKÁ (Orgoníková), Vlasta (1961)
0119DOLNÍK, Ján (1976)
0120DOLNÍKOVÁ (Ružičková), Martina (1978)
0121MORES, Michal (1979)SVK 22836
0122LORINCOVÁ, Petra (1990)
0123BOSÍK, Tomáš (1989)
0124ŠABOVÁ (Šárfyová), Ivana (1967)
0125JESENSKÝ, Jozef (1987)
0126ČERPÁKOVÁ, Darja (1992)
0127RIŠKO, Rastislav (1985)
0128HANICOVÁ (Blahová), Eva (1978)
0129KRKOŠKOVÁ (Hlaváčová), Ľubomíra (1960)
0130POKORNÁ (Temešinková), Adriana (1971)
0131KANTOROVÁ (Domková), Jana (1970)
0132PODHRADSKÝ, Jaroslav (1982)
0133KNOŠKOVÁ (Voleková), Silvia (1957)
0134BELÁŇOVÁ (Puškárová), Viera (1964)
0135BENEDIKT, Michal (1985)
Každý člen KPM Turčianski vlci obdrží každoročne, po zaplatení stanoveného členského poplatku – neplatí pre emeritných členov, klubový preukaz s vyznačeným aktuálnym kalendárnym rokom a jeho trvale prideleným evidenčným číslom! Pojem emeritný, má latinské korene s významom: „zaslúžiť sa, zaslúžiť si, zaslúžiť si právo alebo výsadu“.
MEDIÁLNI PARTNERI
TELEVÍZIA TURIEC TELEVÍZIA SEVERKA MY - TURČIANSKE NOVINY TURIEC ONLINE RÁDIO REBECA TURČIANSKY TELEGRAF VRÚTOČAN