TURČIANSKI RACI | PLAVECKÝ KLUB MASTERS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
REKLAMNÍ PARTNERI

VL MEDIA SUNNY MARTIN VONS GYMWEBOVÉ STRÁNKY

MASTERS SWIMMING POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI PSK ŽILINA PLAVECKÝ VETERÁNSKY KLUB BRATISLAVA
GENERÁLNY PARTNER

ARENA-PRAHAHLAVNÝ PARTNER

Caffe del CaravaggioPARTNERI

VL MEDIA Autona Mišiak Model ŠportŠPORTOVÍ PARTNERI

VŠK UK ŠKP Košice ROYAL swimming club SWIMMPOWER PRAGUE AQUATICS NITRA PPK DUKLA2% (3%) Z DANE

VENUJTE NÁM SVOJE 2% (3%) Z DANE

 

Zúročte svoje 2% (3%) z dane z príjmov za minulý rok a pomôžte tým KOMUNITE PLÁVANIA MASTERS – TURČIANSKI VLCI (ďalej len KPMTV) a členom nášho Plaveckého klubu Masters. Tieto finančné prostriedky nebudú pre vás žiadnou „investíciou“ navyše, sú súčasťou vášho každoročného povinného odvodu.

 

PROTOKOL O REGISTRÁCII DO NOTÁRSKEHO CENTRÁLNEHO REGISTRA URČENÝCH PRÁVNICKÝCH OSȎB (NCRpo)

 

Postup pri poukázaní 2% (3%) z daní pre KPMTV:

 

  • Zamestnanci

 

Ak nebudete podávať daňové priznanie sami, požiadajte do 15. februára vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil – potvrdil tlačivo:

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku dobrovoľnícky pracovali.

Vaše identifikačné údaje vpíšte do VYHLÁSENIA obsahujúceho zároveň identifikačné údaje občianskeho združenia KPMTV spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu   s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Nezasielajte tlačivá na našu adresu, všetko spracováva daňový úrad podľa vášho bydliska. Daňové úrady takisto prevádzajú odvedenú časť dane na náš účet; vy jeho číslo poznať nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate.

 

  • Fyzické osoby

 

Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie si podávate sami, vypočítajte si:

2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku dobrovoľnícky pracovali.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31. marca) na príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu

90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY 2016 (FO typ: A)

POTVRDENIE O PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z PRÍJMOV FO typ: A

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY 2016 (FO typ: B)

POTVRDENIE O PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z PRÍJMOV FO typ: B

         

  • Právnické osoby

 

V daňovom priznaní sú vo IV. oddiely uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vypočítajte si vaše 1,5% (2%) z dane, čo je zároveň maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech občianskeho združenia KPMTV. Poukázať 1,5% (2%) môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8,30 € pre jedného prijímateľa.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na váš príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v náš prospech.

V rámci daňového priznania právnických osôb sa poukazujú aj percentá z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2016 môže poukázať iba 1,5% z dane.

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY 2016

POTVRDENIE O PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA K DANI Z PRÍJMOV PO 2016

MEDIÁLNI PARTNERI
TELEVÍZIA TURIEC TELEVÍZIA SEVERKA MY - TURČIANSKE NOVINY TURIEC ONLINE RÁDIO REBECA TURČIANSKY TELEGRAF VRÚTOČAN